MИЛА РОДИНО, ТИ СИ ЗЕМЕН РАЙ

 

Горда Стара планина,

До ней Дунава синей,

Слънце Тракия огрява,

Над Пирина пламеней...
 Carte de l'Europe du Sud-Est

Карта на югоизточна Европа


 carte de la Bulgarie

Политическа и физическа карта на България

Република България е разположена в Югоизточна Европа и заема североизточната част на Балканския полуостров (22% от повърхността му). Територията и е 111 000 кв. км. и има формата на четириъгълник.

На север България граничи с Румъния и естествената граница е Дунав-втората по дължина европейска река. На запад със Сърбия, Македония, на юг с Гърция и Турция, а на изток е Черно море.

Географското и положение я прави важно международно кръстовище. През нея минават пътищата, които свързват Западна Европа с Близкия и Средния Изток.

Моята Родина има колкото красива толкова и разнообразна природа. Редуват се високи планини с остри върхове и живописни зелени хълмове, обширни, плодородни равнини, проходи и долини. Средната и надморска височина е 470 м. България има три големи географски области: Дунавската равнина, българските планини-Средна гора, Рила, Пирин,Странджа, Витоша, Люлин, свързани с две различни системи-тази на Стара планина и на Родопите и Тракийската равнина. Всяка от тези планини привлича туристите с незабравими кътчета и с богатството на своята флора и фауна.

Дунавската нискохълмиста равнина заема северната част на страната, а североизточната е заета от Добруджа. На юг от Дунавската равнина се издига Стара планина с многобройни живописни места. Горещата Тракийска равнина, която е разположена на юг, дава в изобилие зеленчуци, грозде, памук, ориз, зърнени култури. Софийската равнина, където се намира нашата столица София, както и другите югозападни равнини, e заобиколена от планини.

България се отличава с многообразен климат, дължащ се на географското и положение и на изключително разнообразния и релеф. В по-голямата част от страната преобладава умереният континентален климат, по-остър в Северна България и по-мек в Тракийската равнина и южните гранични области. Средната годишна температура е около 12 градуса С през януари и 22 през юли.

България е богата на водни ресурси: Черно море, Дунав и гъста мрежа от реки и планински езера. Най-големите български реки са Искър (368 км.), Марица (525 км., от които 322 на българска територия), Арда (267 км.), Струма (392 км.).

Растителността в България е много разнообразна също, както и животинските видове. Тук се срещат 3 200 вида растителност както и около 13 500 представители на българската фауна. Пак тук могат да се видят редки видове, отдавна изчезнали в другите европейски страни. Почти навсякъде никнат повече от 300 вида билки. В България има 2 200 вида пеперуди.

Населението на България днес е около 8 000 000 жители. Българският народ принадлежи към южните славяни, които са населявали в античността земите между Одер и Днепър, Карпатите и Балтийско море и които са от индо-европейската етническа група. Идвайки на Балканите през VI в. в съюз с траките и прабългарите създават българската държава през 681 г.

Българите съставляват 88% от населението, турците 8,5%, циганите 2,5%, има още арменци, гърци, руснаци, евреи, татари, румънци, каракачани.

Най-големите български градове са София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора (моят роден град, значи най-хубавият), Плевен, Шумен, Велико Търново и най-малкият и много живописен градец Мелник


Мила Родино,

ти си земен рай,

твойта хубост, твойта прелест

ах, те нямат край!Начало Стара Загора История Изкуство Традиции Туризъм Кухня Линкове CV Семейство Златна книга (уроци)