Ma carte de visite    Contact    
Много богат опит в областта на образованието и в преводаческата дейност

  обучение (френски, български език, естетика)

 педагогически съветник (професионално ориентиране …)

  преводи (френски / български език)
Образование


1966 - 1971   Френска езикова гимназия "Ромен Ролан", Стара Загора, България

1971 - 1975   Софийски университет « Свети Климент Охридски »

1975               Диплома за висше образование


Следдипломна квалификация


1980 & 1989  Квалификационни курсове в ИПКУ, Стара Загора

1984                Стаж в CIEF в Дижон, Франция

2002                Стаж в Алианс Франсез, Париж, Франция


Трудов стаж


1998 - 2002     Учителка по френски език, Стара Загора, България

1997                 Педагогически съветник, Стара Загора, България

1992 - 1996     Учителка по френски език, Стара Загора, България

1989 - 1991     Заместник - директор на ТМТ "Н. Вапцаров" и ОУ "П. Р.
                          Славейков", Стара Загора, България

1987 -1989      Учителка по български език, Стари Оскол, СССР

1975 -1986      Учителка по френски език, Стара Загора, БългарияЧужди езици


Френски, руски и италиански език


Други умения


Информатика    Интернет Лична страница в Интернет (на френски и на
                             български) : www.roumiana.com

Начало Стара Загора История География Изкуство Традиции Туризъм Кухня Линкове CV Семейство Златна книга (уроци)