Двама съвременни български творциГорди сме да ви представим двама съвременни български творци : Росица ПОПЧЕВА и Петър ПЕТРОВ. И тя, и той живеят в Стара Загора.

Росица е специализирала в живописта с ефекта на дантелата, докато Петър е едновременно и художник, и скулптор.

Кликнете върху снимката, за да видите творбите им.
Росица
 Peter
ПетърНачало Стара Загора История География Традиции Туризъм Кухня Линкове CV Семейство Златна книга (уроци)