ериторията на България е обитавана от най-ранни исторически епохи. През втората половина на VII век в днешна Североизточна България се заселват прабългарите. В съюз със славяните те образуват Българската държава, призната от Византия през 681 г. Начело на държавата застава водачът на прабългарите хан Аспарух, а за столица е обявена Плиска.

ри хан Крум (803-814) България граничи на запад с империята на Карл Велики, а на изток българските войски достигат стените на столицата на Византия Константинопол.

рез 864 г. по време на управлението на Княз Борис I (852-889) българите приемат християнството като официална религия и моята погна България става една от най-старите християнски държави в Европа. В края на IX век братята Кирил и Методи създават и разпространяват славянската азбука. Les frères Cyrille et Méthode
Кирил и Методи


 alphabet glagolitique


хрид и Плиска, а по-късно и новата столица Велики Преслав, стават центрове на българската и славянската култура. От България славянската писменост се разпространява и в други славянски страни. И днес страни като Сърбия, Русия, Украйна, Македония и Беларус използват кирилицата.

о времето на цар Симеон се установява « Златния век на българската култура », а границите на страната достигат до Черно море, Бяло море и Егейско море.

рез 1018 г. след продължителни войни България е покорена от Византия. През 1186 г. въстание, водено от братята боляри Асен и Петър отхвърля властта на Византия. Основава се Второто българско царство, а столица става Търново.

редишната мощ на България се възстановява по времето на техния по-малък брат Калоян (1197-1207), а по бремето на Иван Асен II (1218-1241) Второто българско царство достига своя най-голям разцвет - установява политическа хегемония в Югоизточна Европа, разширява границите си до Черно море, Бяло море и Адриатическо море, развива се икономиката и културата. От това време са запазени цтенописите в Боянската църква, църквите в Търново, Земенския манастир, скалните църкви в Иваново, миниатюрите в Лондонското четвероевангелие и Манасиевата хроника.

рез 1235 г. българският църковен глава получава титла патриарх.

рез 1396 се отваря една от най-черните страници в славната история на моята страна. България е покорена от Османската империя. През първите години на османското владичество има единични опити за освобождение на България. По-късно хайдушкото движение създава предпоставки за появата на Организирано националноосвободително движение.

началото на XVIII век започва българското Възраждане. Утвърждава се българската църква, просвета и култура.

ачалото на Организирано националноосвободително движение за отхвърляне на османското господство се свързва с делото на Георги Сава Раковски (1821-1867). Основни фигури в освободителното движение са Васил Левски (1837-1873), Любен Каравелов (1834-1879), Христо Ботев (1848-1876).

рез 1876 г. избухва Априлското въстание - най-мащабният и най-организиран опит за освобождение от османско господство. То е потушено с нечувана жестокост, но поставя българския национален въпрос в центъра на международния политически живот.


 Gourko
Генерал ГУРКО,
освободител на България

рез 1878, в резултат на Руско-Турската освободителна война, българската държава е възстановена.

ерлинският конгрес (1878) разделя България на три - Княжество България начело с княз, Източна Румелия с губернатор християнин, назначаван от султана, и Тракия и Македония, които остават под управлението на Османската империя. За първи княз на Княжество България е избран Александър I Батемберг. В протест на несправедливото решение на Берлинския конгрес (1878) избухва Кресненско-Разложкото въстание (1878-1879), което през 1885 довежда до Обединението на Княжество България с Източна Румелия. За отвоюване свободата на Македония и Одринско през 1903 избухва Илинденско-Преображенско въстание.

1908 г. българският княз Фердинанд Сакс Кобурготски прокламира независимост от Турция и се провъзгласява за цар на Третото българско царство.

ългария води победоносната Балканска война през 1912 г. Заедно със Сърбия и Гърция тя се бори за свободата на Тракия и Македония. Разногласиятя между бившите съюзници водят до Междусъюзническата война (1913), в която България е победена. В резултат на тази война от нея се откъсват още територии, населени с българи. Намесата на България в Първата световна война на страната на Централните сили завършва с национална катастрофа.

ирният Ньойски договор от 1919 налага сурови клаузи на България - тя губи голяма част от териториите си.

началото на 40-те години България води политика в интерес на Германия и силите на Оста. През 1941 г. България обявява война на САЩ и Великобританя, но българска армия не участва в сраженията на Източния фронт. Цар Борис III покрепя обществения натиск и не позволява депортирането на около 50 000 български евреи.

лед Втората световна война България попада в сферата на съветското политическо и икономическо влияние. През 1946 г. тя е провъзгласена за република. Българската комунистическа партия идва на власт. Политически партии извън Отечествения фронт са забранени, икономиката и банките са национализирани, обработваемата земя е организирана в кооперации.

края на 1989 г. започват демократичните промени в моята Родина. Провеждат се многопартийни избори. Приета е нова конституция. Моята страна поема пътя към демократическо развитие и пазарна икономика.

ъв външната си политика България се ориентира към сближаване с европейските структури. От 1991 г. е член на Съвета на Европа, през 1995 получава статут на асоцииран член Европрйския съюз, а през декември 1995 г. официално кандидатства за пълноправно членство.


първия ден на Страстната седмица (25.04.2005), в навечерието на православния Великден България и Румъния подписаха договора за присъединяването към Европейския Съюз под звуците на Ода на радостта в изпълнение на народния хор « Мистерия на българските гласове ». На 1 януари 2007 България влезе в Европейкия съюз. Дай Боже, да е за добро!


 Les joyeuses directives européennesНачало Стара Загора География Изкуство Традиции Туризъм Кухня Линкове CV Семейство Златна книга (уроци)